sâm ngọc linh

Đưa Kon Tum đến gần hơn với du khách

Để lan tỏa vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh và định vị điểm đến du lịch Kon Tum trên bản đồ du lịch thì việc đẩy mạnh và đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nếu khai thác tốt, có trọng tâm, trọng điểm, có […]